Байгууллагын хаяг

Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 22-р хороо Зайсан Мал эмнэлгийн сургуулийн ард